top of page

Prevodilaštvo

Kroz dugogodišnje iskustvo, kancelarija Jonovski specijalizovala se za saradnju sa inostranim klijentima. Naša prednost leži u tome što advokati, kao ovlašćeni prevodioci, govore na jeziku klijenta. Dokumentacija se na specijalni zahtev klijenta izrađuje dvojezično, uz visoku efikasnost i bez opterećivanja klijenta.

 

Poznavanje ekonomskog i pravnog okruženja država iz regiona (prvenstveno Srbije, Slovačke, Češke i Makedonije), kao i razumevanje pravnih sistema i zakonodavne i sudske strukture, omogućava nam da svojim klijentima obezbedimo sveobuhvatnu uslugu i pravno savetovanje u slučajevima sa elementom inostranosti.

Inostranim klijentima pružamo usluge kao što su:

  • Osnivanje firme ili predstavništva u Srbiji

  • Otvaranje bankovnih računa u Srbiji

  • Sve statusne promene firme u Srbiji (promena direktora, sedišta, prenos udela itd.)

  • Konsultacije u vezi sa pregovorima, pronalaženjem poslovnih partnera i saradnika

  • Kompletna regulativa u vezi sa zapošljavanjem i radnim odnosima

  • Priznanje stranih sudskih i arbitražnih odluka u Srbiji

  • Izvršenje sudskih i arbitražnih odluka, poravnanja i potraživanja iz ugovornog odnosa

  • Izrada dvojezičnih ugovora u domenu privrede, građevinarstva, trgovine, špedicije itd.

  • Konsultacije u vezi sa javnim nabavkama u Republici Srbiji

  • Naknada imovinske i neimovinske štete

Advokat-za-privredno-pravo-Jonovski-beograd.jpg
bottom of page