Od osnivanja, 2011. godine, Advokatska kancelarija Jonovski bavi se pravnim savetovanjem i zastupanjem klijenata u materiji građanskog i privrednog prava, uključujući savetovanje i zastupanje klijenata u postupcima pred sudovima u Republici Srbiji, pred drugim državnim organima, kao i u postupcima poslovnih pregovora i poslovanja sa pravnim subjektima u regionu jugoistočne Evrope i Slovačke.

. . .

T + 381 13 341 257   M +381  63 170 98 20